เปิดแล้ว !!! Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย จ.กระบี่

Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย (อมตยาเวลเนส) หนึ่งในโครงการนำร่องของ “คลองท่อมเฮอริเทจ” พร้อมเปิดให้บริการแล้วทั้งในส่วนของ Amataya Rehabilitation Hospital ที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรค Stroke และโรคอื่นๆ ด้วยการใช้น้ำพุร้อนเค็มร่วมกับการทำกายภาพบำบัด และส่วนของ Amataya Holistic Medical Treatment ที่ใช้ศาสตร์การรักษาด้วยการนวดแผนไทยผสมการแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในทางป้องกันก่อนการเจ็บป่วย ครบเครื่องในแนวคิด “ไม่ว่าจะ ‘ป่วย’ หรือ ‘ป้องกัน’ มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน”

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัว Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญโครงการแรกภายในพื้นที่โครงการคลองท่อมเฮอริเทจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอมตยาเวลเนส กล่าวว่า Amataya Wellness ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาคุณค่าของ “น้ำพุร้อนเค็ม” อำเภอคลองท่อม มาออกแบบและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ “รักษา” สำหรับผู้ที่ป่วยแล้ว หรือจะเป็นการ “ป้องกัน” สำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย โดย Amataya Wellness นับเป็นหัวรถจักรที่สำคัญของโครงการคลองท่อมเฮอริเทจในการขับเคลื่อนโครงการฯ และจะมีส่วนทำให้จังหวัดกระบี่เข้าสู่การเป็นเมืองสุขภาพของโลกอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะไม่มีเพียงแค่ชาวไทยมาเยือน แต่ยังสามารถต้อนรับผู้คนที่รักสุขภาพมาจากทั่วโลกได้ด้วย ความตั้งใจหลักนี้จึงทำให้ Amataya Wellness แบ่งการให้บริการออกเป็นสองส่วนที่สำคัญคือ Amataya Rehabilitation Hospital และ Amataya Holistic Medical Treatment ด้วยศาสตร์การรักษาของทั้งการแพทย์แบบตะวันตกร่วมกับการแพทย์แบบตะวันออก

ด้วยเอกลักษณ์ของ “น้ำพุร้อนเค็ม” อำเภอคลองท่อมที่มีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีอุณหภูมิเหมาะสม สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ลดความดันโลหิต ลดการอักเสบของข้อ อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบประสาท และลดการอักเสบของผิวหนัง เราจึงนำน้ำพุร้อนเค็มมาใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่ Amataya Rehabilitation Hospital เป็นองค์ประกอบสำคัญร่วมกับการทำกายภาพบำบัด และการนวดแผนไทย โดยเรามีพันธมิตรที่ดีอย่างโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (TRPH) โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ)์ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Ishii และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Bangkok Healthcare Service (BHS) เข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้ ซึ่งการใช้น้ำพุร้อนเค็มเหมาะอย่างยิ่งในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้บำบัดโรคและฟื้นฟูอาการป่วยอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น อาการพาร์คินสัน โรคสะเก็ดเงิน อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา แผลเบาหวาน และ อื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดสำหรับการบริการในส่วนของ Amataya Holistic Medical Treatment นั้น เรานำน้ำพุร้อนเค็มมาใช้ร่วมกับการนวดแผนไทย โดยมีทั้งบริการอาบแช่ สปา และนวดบำบัดอาการต่างๆ รวมไปถึงการนวดเพื่อผ่อนคลาย และการแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อกระตุ้นระบบประสาทและการไหลเวียนของโลหิตเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายในระยะยาว โดยในระยะต่อไป Amataya Wellness ยังมีแผนที่จะขยายการบริการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Regenerative Medicine ด้วย Cell Therapy และ Personalize Medicine ที่เป็นแผนการรักษาเฉพาะบุคคล รวมถึงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

 

ทางด้าน นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลองท่อมเฮอริเทจ จำกัด กล่าวว่า การเปิดให้บริการของ Amataya Wellness และการเกิดขึ้นของโครงการคลองท่อมเฮอริเทจนั้นจะช่วยทำให้ภาพของจังหวัดกระบี่ ที่ต้องการเป็นเมืองสุขภาพของโลกมีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในการขับเคลื่อนในระดับระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน หรือ Andaman Wellness Economic Corridor หรือ AWC รวมไปถึงในระดับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการกำหนดหมุดหมายไว้ให้ จังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนของเมืองแห่งสุขภาพของโลก เพราะจังหวัดกระบี่เองมีความครบครันในมุมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีธรรมชาติที่งดงามทั้งทะเลและป่าเขาเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อผนวกรวมเข้ากับการนำน้ำพุร้อนเค็มที่เป็นเอกลักษณ์ 1 ใน 5 ของโลกมาออกแบบมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในแบบของ Amataya Wellness จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน

 

Amataya Wellness (อมตยาเวลเนส) ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนเค็มแห่งแรกของไทย (ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 เปิดให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่ต้องการโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะโรค Stroke และโรคอื่นๆ ร่วมกับการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และบริการดูแลรักษาสุขภาพในรูปแบบ Preventive Healthcare รวมถึงบริการอาบแช่น้ำพุร้อนเค็มและนวดแผนไทย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการรับบริการได้ที่ โทร. 092 270 2589

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,