สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 : (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน การเบิก จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามนโยบายของกรมและกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
1.หลักสูตร เทคนิคการใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน ฝึกอบบรมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565
2.หลักสูตร การใช้โปรแกรม Solidworks เบื้องต้น จำนวน 30 คน ฝึกอบบรมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565
3. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Solidworks ขั้นสูง จำนวน 30 คน ฝึกอบบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: