สสจ.เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา … นายเกรียงไกร ยอดเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด พร้อมคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาสัมภาษณ์ ทีมนำคณะทำงานด้านการบริหารจัดการ ของโรงพยาบาลลานนา โดยมี นางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าองค์กรพยาบาล นางอังคนา ปัจฉิม พยาบาลโรคติดเชื้อ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด นางจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางวรัญญ์ญา พิกุลชัยรัตน์ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ในประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดเชียงใหม่” ในเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การจัดหาวัคซีน การกระจายวัคซีน การให้บริการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย เพื่อสร้างบริการ และแนวทางการปฎิบัติสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนต่อไป ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทางภาครัฐ ในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ พร้อมทั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ให้บริการทั้งวัคซีนแจกฟรีของภาครัฐ และวัคซีนทางเลือกที่ต้องชำระเงินเอง ของภาคเอกชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ ได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลานนาร่วมสองแสนคน ซึ่งปัจจุบันนี้โควิด-19 นี้ ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกระลอกหนึ่งแล้ว อย่าเพิ่งประมาท และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำแนะนำว่า ขณะนี้วัคซีนของภาครัฐ ยังมีอยู่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทั้งนี้สำหรับผู้ต้องการความสะดวก วัคซีนโมเดอร์นาทางเลือก โรงพยาบาลลานนา3 ยังมีจำหน่ายทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าทำการจองผ่านระบบออนไลน์ได้เอง ในราคา 800 บาทเท่านั้น ระยะเวลาการฉีด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,