วิทยาลัยดุสิตธานี “นำทัพกวาดรางวัลเหรียญทอง” ในรายการแข่งขัน “ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค”

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี กวาดรางวัลในรายการแข่งขัน “ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค” โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงสร้างการยอมรับและยกย่องในศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยวิทยาลัยได้นำส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ การประกอบอาหารและการจัดดอกไม้ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรไทย) ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐชา นุ่มกรรณ์ ประเภทประกอบอาหาร เหรียญทอง
2. นางสาวชนพร ติปะตึง ประเภทจัดดอกไม้ เหรียญทอง
3.. นางสาวสุพิชญา มาพรม ประเภทจัดดอกไม้ เหรียญทอง
4.นางสาวศุภิสรา วงษ์นารี (ศูนย์พัทยา)  ประเภทประกอบอาหาร เหรียญเงิน
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
5. นายกิตติธัช วีระเดชลิกุล ประเภทจัดดอกไม้ เหรียญทองแดง
ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป
วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

Dusit Thani College, Thailand’s leading higher education for hospitality industry under Dusit International, brought back medals from “The 29th WorldSkills Thailand Regional Competition 2022” run by Ubon Ratchathani Regional Skilled Labor Development Institute in order to develop skills of youths and labors into a greater level. This is also to create opportunities for all practitioners to get job offers and build stable incomes as well as to gain acceptance and recognition from the competency of Thai skilled labors both nationally and internationally. The event was held at Chonburi, Chiangmai, Chiangrai, and Ubon Ratchathani Regional Skilled Labor Development Institutes.
Dusit Thani College sent student representatives to join 2 competitions – cooking and floristry – and they won several awards as follow:
Students from Culinary Arts and Kitchen Management Program (national program):
1. Ms. Natthacha Noomkan, winning a gold medal from cooking competition
2. Ms. Chonnaporn Tipatueng, winning a gold medal from floristry competition
3. Ms. Supichaya Maporm, winning a gold medal from floristry competition
4. Ms. Supisara Wongnaree (Pattaya Campus), winning a silver medal from cooking competition
Students from Professional Culinary Arts Program (international program):
1. Mr. Kittitach Weeradeachlikul, winning a bronze medal from floristry competition
Those who pass the regional competition will have a chance to participate in the next round of national competition and compete for the positions of the representative of Thailand to join WorldSkills Competition in ASEAN and international levels.
Dusit Thani College is ready to support and encourage students for joining all ranges of competitions such as cooking, dessert making, flower arrangement, fruit carving, mixology, and food and beverage services both in national and international levels. The college has been participating in many competitions so far to “make professions by professionals”, giving students the first step to be professionally successful in the future.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,