ร่วมยินดี DEK สถาปัตย์ SPU คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนนัชชา สินจินดาวงศ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จัดโดย มรท.พระนคร ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: