ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ อดีตที่ปรึกษานโยบาย ICT SPU

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ อดีตที่ปรึกษานโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ถึงแก่กรรมลง โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 18 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: