ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Integration สนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยบริการครบวงจร มุ่งสู่การเป็น The Future Workplace

ช่วงเวลานานนับปีกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้เกิดการพูดถึงกระแสการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไปเพียงเท่านั้น แต่ส่งผลถึงกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นผลจากตัวเร่งอย่าง ‘เทคโนโลยี’ ที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ที่สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ริโก้ประเทศไทย ผู้นำอุตสาหกรรม SI (Smart Integration) มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระบบการทำงานอย่างครบวงจรให้กับองค์กรทุกระดับ จบปัญหาการรับมืออุปสรรคสำคัญขององค์กรในการวางรากฐานแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันการทำงาน ให้บุคลากรดึงประสิทธิภาพการทำงานจากเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง ด้วยบริการเหนือระดับที่พร้อมให้คำแนะนำตามความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร จากประสบการณ์การดูแลองค์กรขนาดกลางและใหญ่กว่า 200 ประเทศทั่วโลก เป็นจำนวนมากกว่า 1.4 ล้านองค์กร กับความเข้าใจองค์กรทุกรูปแบบอย่างลึกซึ้งทั้งในไทยและระดับสากล

เพราะการมอบประสบการณ์สุดล้ำให้กับผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซัพพอร์ทงานเอกสารและลักษณะงานที่มีรูปแบบตายตัว เพื่อให้องค์กรปรับโฟกัสที่งานสร้างสรรค์ นำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความคาดหวังที่เปลี่ยนไป ริโก้ประเทศไทย พร้อมยืนเคียงข้างและเดินหน้าสนับสนุนระบบการทำงานให้ลื่นไหลไร้รอยต่อ ด้วยจุดมุ่งหมายหลักในการให้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานได้อย่างเต็มที่และลื่นไหล คือกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนให้องค์กรทรานส์ฟอร์มเป็น The Future Workplace ได้อย่างแท้จริง

ในฐานะองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนการพัฒนาด้าน Digital Workplace ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด มีภารกิจสำคัญยิ่งในการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงได้นำเสนอข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ เสริมความตระหนักรู้ถึงแนวโน้มในอนาคต โดยรวบรวมเอา “สัญญาณอันตราย ถ้าออฟฟิศของคุณยังไม่ Smart” เพื่อชี้ให้เห็นถึงเทรนด์และผลการสำรวจที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปตั้งคำถามกับองค์กรของท่าน ว่าพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal แล้วหรือยัง หรือจะยอมก้มหน้ายอมรับกระแสการเปลี่ยนโดยที่ยังไม่ทันได้เตรียมการและตั้งตัว

จากสถิติเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา Microsoft ได้เผยแพร่รายงานประจำปี “Annual Work Trend Index Report” ซึ่งได้ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ สถานที่ทำงานและออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Workplace) และมีข้อมูลที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่า กว่า 41% ของพนักงานกำลังพิจารณาย้ายงานหรือออกจากงาน หากพวกเขาไม่ได้ทำงานในสถานที่ทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Workplace) และกว่า 46% บอกว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากงาน เพราะตอนนี้พวกเขาสามารถทำงานจากระยะไกลได้แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณสะท้อนว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Hybrid Workplace เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อพนักงานว่าจะอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ต่อไปหรือไม่ หากเเต่การเป็นปรับรูปแบบเป็น Hybrid Workplace นั้นมีข้อน่ากังวลใจสำหรับนายจ้างอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการตั้งข้อสงสัยว่าจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือไม่

จากผลการสำรวจปีเดียวกันพบว่า 66% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กร ต่างกำลังพิจารณาการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดได้ดียิ่งขึ้น โดยยังมีแนวคิดให้ออฟฟิศเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล เชื่อมโยงความต้องการของทีม และเป็นเสมือนเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับพนักงานที่ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ต้องการการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และต้องการทำงานร่วมกันในงานบางรูปแบบที่การ Work from Home อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้

จะเห็นได้ว่าการทำงานทั้งในรูปแบบ Work from Home และ Work from Office ต่างก็มีความจำเป็นและข้อเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานทั้งสองรูปแบบต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของคนทั้งสองกลุ่ม และจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงทั้งสองโลกได้แบบไร้รอยต่อ รวมทั้งต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานทำงานมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล อาทิ ระบบ Smart Solution ซึ่งควบคุมกระบวนการแบบ Result-oriented โฟกัสที่ผลลัพธ์ของงาน ระบบ Smart Integration เชื่อมต่อระบบคลาวด์ ปลอดภัย ใช้งานง่ายแม้อยู่นอกออฟฟิศ ระบบ Enterprise Content Management Solutions (ECM) เพื่อสามารถเข้าถึงทุกไฟล์งานจัดการเอกสารได้ไวกว่าเดิม หรือระบบ Data Center & Network ซึ่งช่วยจัดการระบบ Data Center ระบบคลาวด์ และระบบเครือข่าย ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถออกแบบรูปแบบการทำงานเพื่อตอบโจทย์คนทั้งสองกลุ่ม และสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างในการควบคุมและติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้ริโก้มีบริการที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้อย่างครบครัน อีกทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ทำให้ทุกท่านสามารถลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ยุค Hybrid Workplace ได้เป็นอย่างดี

ความท้าทายเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ยังมีอีกหลายความท้าทายในยุคต่อจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการที่คนรุ่นใหม่อย่างแรงงานใน Generation Z ซึ่งจะกลายมาเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญในอนาคตที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งทราบกันดีว่าสไตล์การทำงานของรุ่นนี้อาจไม่เหมือนในรุ่นก่อนอีกต่อไป แล้วการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานรวมทั้งการออกแบบวัฒนธรรมขององค์กรแบบไหน จึงจะสามารถตอบโจทย์คนในทุก Generation และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจอย่างไร ให้สามารถกลายเป็น “Future of Workplace” รวมทั้งใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โจทย์เหล่านี้สามารถเริ่มต้นตอบได้ง่าย ๆ ผ่าน “Ricoh Smart Workplace Efficiency Quiz & Checklists” ชุดคำถามที่รวบรวมเอาปัญหาต่าง ๆ มาให้ท่านได้ประเมินความพร้อมว่าออฟฟิศของท่านตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ Emergency แล้วหรือยัง ด้วยการวัดระดับความอัจฉริยะทั้ง 15 ด้านภายในออฟฟิศของคุณได้ที่ https://tecworld.typeform.com/to/Nq7OZqG0 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้องค์กรของท่านได้ตรวจสอบความพร้อมสู่การเป็น Future Workplace อีกทั้งยังสามารถเลือกสรรบริการต่าง ๆ จากทางริโก้ซึ่งไม่ได้มีดีแค่เพียงบริการเกี่ยวกับระบบพิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในการเป็น Smart System Integrator (SI) ผ่านประสบการณ์มากกว่า 80 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรขนาดกลางและใหญ่กว่า 200 ประเทศทั่วโลก เป็นจำนวนมากกว่า 1.4 ล้านองค์กร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาดูแลให้คำปรึกษาและออกแบบระบบให้กับองค์กรทุกระดับ เพื่อช่วยตอบโจทย์การทำงานยุคนี้ได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ท่านสามารถมีเวลา Focus on Forward สู่เป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ไอที - ยานยนต
คำค้น: