จุดเด่น ของ วิศวะฯ ม.ศรีปทุม ทั้ง 6 สาขา สุดHot!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อยากหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางก่อนตัดสินใจตสมัครเข้ามาเรียน วันนี้เราจึงรวมบทความ จุดเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ทั้ง 6 สาขา สุดHot ที่บอกเลยว่าใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียนได้ ไม่ผิดหวังแน่นอน
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง และ การสำรวจพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดเด่น
• เป็นสาขาวิชาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ ในมหาวิทยาลัยเอกชน
• อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากงานวิชาชีพ
• กิจกรรมชมรม นศ. ในการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นนายช่างพันธ์แท้
• มีเครือข่ายศิษเก่าที่เข้มแข็ง และมีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
เน้นความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านทฤษฎี ระบบความคิด และการปฏิบัติ บทเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเมคคาทรอนิกส์ ที่ใช้ความชำนาญด้านระบบควบคุมการวัด ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม
จุดเด่น
• เรียนในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
• เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ค้นคว้า วิจัย
• อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและการเรียนการสอนได้รางวัลระดับชาติ
• มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
ศึกษาการออกแบบและควบคุมใช้งานระบบทางกลของ เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานยนต์ และระบบทางพลังงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานใน ภาคธุกิจ อาคาร บ้านพักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม
จุดเด่น
• มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน และ ระบบการปรับอากาศและงานระบบอาคาร
• อาจารย์ผู้สอนเป็นวิศวกร มืออาชีพ จากภาคอุตสาหกรรม
• โอกาสในการศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
• เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และ องค์กรวิชาชีพ
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
เรียนการควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สนุกกับการแข่งขันยานยนต์ การบริการซ่อมบำรุง การปรับปรุงสมรรถนะ เทคโนโลยีทาง กลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์
จุดเด่น
• หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ กว. วิศวกรรมเครื่องกล
• ทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ได้สองทาง
• ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมการแข่งขัน (Motor Sport Engineering)
• เครื่องข่ายองค์กรวิชาชีพและมืออาชีพในอุตสาหกรรมรถแข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
เรียนรู้ทักษะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหาร การวางระบบกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ศึกษาการออกแบบ ปรับปรุง การจัดตั้งระบบปฏิบัติงาน เน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างคน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
จุดเด่น
• มีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานวิชาชีพ
• มอบโอกาสการฝึกปฏิบัติงานจริง ในโครงการวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน
• เป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ
วิศวกรรมระบบราง (Railway Systems Engineering)
จัดเต็ม ! ทั้งทฤษฎีพื้นฐานงานวิศวกรรมทุกแขนงและภาคปฏิบัติด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง การซ่อมบำรุง การบริหาร และการจัดการด้านระบบราง ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหารวดเร็วและตรงจุด
จุดเด่น
• ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทุกสายงานวิศวะ รวมถึงระบบราง ระบบหุ่นยนต์
• มีอาจารย์ตัวจริงด้านวิศวะระบบรางมาสอน
• ฝึกจริงกันในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร
• มีโอกาสบินไปดูงานที่ประเทศจีน 1 ปี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวระบบรางระดับคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจเรียนสายวิศวะ รุ่นปี 65 ได้ทำตามความฝัน แต่ต้องรีบด่วน แล้วนะครับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: