จิตอาสา โรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดขะจาว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เช้าวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 …จิตอาสาโรงพยาบาลลานนา นำโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมกับชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา.. เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ วัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีการพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดให้เกิดความสวยงาม เป็นศาสนสถานที่สวยงาม และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมผ่านกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรม “จิตอาสา.. เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้ มีจิตอาสาทั้งจากโรงพยาบาลลานนา ทหารจากกองพลรบพิเศษที่ 5 นักเรียนจากโรงเรียนวัดขะจาว และชาวบ้านชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,