คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มอบถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศ SPU Line Tracking Robot Contest 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มอบถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศ SPU Line Tracking Robot Contest 2022 ร.ร.ทวีธาภิเษก ควง ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา คว้าแชมป์มัธยม ว.อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม คว้าแชมป์อาชีวศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประลองสนามหุ่นยนต์เจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ในการแข่งขัน “Line Tracking Robot Contest 2022” มุ่งปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีเวทีแสดงศักยภาพ งานนี้เด็กเก่งจาก โรงเรียนทวีธาภิเษก และ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆ นี้

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งหวังสร้างพื้นที่ในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ในการประลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วอัตโนมัติ ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้ฝึกความท้าทาย ทั้งการเขียนโปรแกรม การเขียนโค้ด การสร้างความสมดุลทางด้านกลไกของหุ่นยนต์ การออกแบบเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่น้องๆ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ ไปพร้อมกับความสนุกจากการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นอีกประสบการณ์ก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขัน ได้เติบโตไปสู่อาชีพวิศวกรในอนาคต สอดรับกับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดงาน เพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

สำหรับทีมที่คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา ตกเป็นของทีมเอ็นเอมวีซี โรบอท จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา ทีมแอลป์เทคโรบอท 1 จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับอาชีวศึกษา ทีมอาร์ ซี ซี ศูนย์ สอง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ส่วนรางวัลระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรบอทเอ จากโรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมไฮดราสมิธ จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ตกเป็นของทีม SW-03 และ SW-02 จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Technique) จำนวน 1 รางวัล คือ ทีมอันโน โรบอท รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creative Award) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมสาครโรบอททู จากโรงเรียนสาครพิทยาคม และ เอ็นเอมวีซี โรบอท จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับทุนการศึกษา 2,500 บาท
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทุกสถาบัน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน “SPU Line Tracking Robot Contest 2022” และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยให้น้องๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้ต่อยอดความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: