คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม กรมการสัตว์ทหารบก

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ไดัรับเชิญจากกรมการสัตว์ทหารบก โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการอบรมโครงการ “กฎหมายในชีวิตประจำวัน” เพื่อให้ความรู้กับกำลังพลของหน่วย ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: