DEK การโรงแรมฯ SPU โชว์ทักษะการปูเตียงประกอบลีลา ด้วยชุดวรรณคดีไทย “นางมโนห์รา” คว้ารางวัล โครงการสุดยอดนักบริการ 2565

ปรบมือรัวๆๆ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ สองสาวเก่ง นางสาวเหมือนฝัน กันตเกรียงวงศ์ และ นางสาวนันท์นภัส คงแก้ว นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่โชว์ทักษะความสามารถทางวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน ธีมในชุดวรรณคดีไทย “นางมโนห์รา” ชนะใจคณะกรรมการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมการปูเตียงประกอบลีลา โครงการสุดยอดนักบริการ 2565 ซึ่งมี อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบูรณ์ เป็นผู้ฝึกสอน
สำหรับโครงการฯดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพงานโรงแรมให้กับนักศึกษาและบูรณาการการเรียนการสอนด้านวิชาชีพการโรงแรมไปสู่การบริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป จัดโดย คณะศิลปศาตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: