เครือสหพัฒน์รวมพลผู้รู้จริงด้านสุขภาพ จัดสัมมนา 3 หัวข้อ

เครือสหพัฒน์ โดย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ ประธานกลุ่ม “สหกรุ๊ป เฮลท์แคร์ & เวลเนส” (SAHAGROUP Healthcare & Wellness) จัดสัมมนา 3 หัวข้อ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 ท่าน อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ พีรเดช ลออธรรม ฯลฯ เป็นวิทยากร ณ ไบเทค บางนา

ภายในงาน นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกลุ่ม SAHAGROUP Healthcare & Wellness ให้เกียรติเป็น Moderator ซึ่งเริ่มจากหัวข้อ “สุขภาพดีในสถานประกอบการ” ที่มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร โดย นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ร่วมด้วย คุณพีรเดช ลออธรรม Co-founder บริษัท Zanegrowth จำกัด และเป็นผู้พัฒนาโครงการ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตปัจจุบันของสังคม ทั้งเรื่องสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ฝุ่น PM2.5 ความปลอดภัยทั้งด้านอาหารการกิจสุขภาพ อยู่อาศัยและทรัพย์สิน โดยนวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย เพื่อให้คนไทย ได้ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างประเทศ โดยหัวข้อนี้ได้เน้นถึงสถานประกอบการเป็นสถานที่คนส่วนมากใช้เวลากว่า 1 ใน 4 ของชีวิต จึงถือเป็นสถานที่สำคัญ ที่จะสร้างสังคมมีสุขภาพดี ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการมีสุขภาพที่ดีให้ทุกคนในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อด้วย หัวข้อ “การใช้ชีวิตให้สุขภาพดี อายุยืน ยืนได้” ซึ่งในห้องแน่นขนัดไปด้วยแฟนคลับของหมอแอมป์ หรือ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ได้รับรางวัล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันแบบครบวงจรแห่งปี 2564 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มาแชร์เคล็ดลับดีๆ ในการดูแลตัวเอง การมีสุขภาพดี ผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพในทุกวัน ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับทุกๆ กิจกรรมในชีวิต ตั้งแต่การกิน การนอน การออกกำลังกาย รวมถึงการทำงาน การดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัว และการดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุข รู้วิธีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี

และปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นสัมมนาที่จะเน้นการพูดคุย ในเชิงปฏิบัติ และตัวอย่างจริง จะอยู่อย่างไรให้ หุ่นดี อนามัยดี ภูมิดี นอนดี ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตที่เสริมความแข็งแรงให้ร่างกาย มีสุขอนามัยที่ดี และเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากสองผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เจ้าของผลงานด้านอาหารและโภชนาการมากมาย ซึ่งท่านมาให้ความรู้ถึงวิธีดูแลตัวเองให้ดูอ่อนวัย และกินอยู่อย่างสง่า ร่วมด้วย พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล กรรมการบริหารแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย รอง ผอ. รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รองประธานฝ่ายสถานประกอบการฯสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยท่านมาเผยถึงปัจจัยของการมีสุขภาพดี และเรื่องอาหารสำหรับแต่ละวัย และจะมีสุขภาพดี มีความสุขใน 24 ชั่วโมง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: