อีกหนึ่งประสบการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร SPU ฝึกภาคสนาม “เขาชนไก่”

อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงพื้นที่ค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและคอยกำกับดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฏาคม 2565 นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: