สโมสรนักศึกษา SPU คว้ารางวัล (โฆษก อว.) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพภายใต้โครงการ “อบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย (โฆษก อว.) และผู้นำนักศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปยังเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 130 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส่ง นางสาวสุมิตรา แซ่ตั้ง (มุ้ย) นายกสโมสรนักศึกษา 2565 และนายศักรินทร์ กันแก้ว (สการ์ท) รองนายกสโมสรฯ นักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนSPU เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสถาบันได้ฝึกทักษะการเผยแพร่ความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพและมีการโหวตคะแนน เพื่อมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการโหวต ซึ่งปรากฎว่า ผู้แทนจากทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะคะแนนโหวตและได้รับรางวัลการทำกิจกรรมฝึกฝนของทีมB4 ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง” โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการกระทรวงกรรมการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการกระทรวงกรรมการเลือกตั้ง ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
นางสาวสุมิตรา แซ่ตั้ง (มุ้ย) นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า…ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ SPU ที่ ได้มอบให้เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมของ (อว.) และสิ่งที่มุ้ยได้กลับมาจากการเข้าค่าย คือความรู้เกี่ยวกับการประพฤติตัวที่เหมาะสมที่เราควรประพฤติกับคนหมู่มาก และการปฏิบัติตนที่ถูกกฎระเบียบ ได้ร่วมทำกิจกรรม Ice Breaking การละลายพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสนิทสนมกันและมีใจรักในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างมาก ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีเป็นอย่างมาก และมุ้ยเองจะนำกิจกรรมและข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้มาเผยแพร่ และต่อยอดให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้เกิดประโยนช์และสัมฤทธิ์ผลผลมากที่สุด ขอบคุณค่ะ…
ด้าน นายศักรินทร์ กันแก้ว (สการ์ท) รองนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า…ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ผอ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ และ SPU ที่มอบโอกาสดีๆให้ผมได้ไปเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพ และสิ่งที่ผมได้จากค่ายนี้คือการจะทำให้อะไรให้คิดถึงคนส่วนรวมอยู่เสมอ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ถ้าทุกคนต่างช่วยเหลือกันและกันมันจะทำให้สังคมเราเป็นสังคมที่น่าอยู่มากๆครับ และกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มุ้งเน้นการปลูกฝังความเป็นคนไทย เอกลักษณ์ไทย ซึ่งผมมองว่า SPU เราควรที่จะต่อยอดจากสิ่งที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้สานต่อสิ่งดีๆนี้ ให้กับนักศึกษาต่อไป และเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ได้รับคือความรู้และมิตรภาพดีๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯกลับมาอีกด้วยครับ…

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: