สถาบันการศึกษาชั้นนำ “SPU” เปิดรับสมัคร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มืออาชีพ สายงานต่างๆ ร่วมทำงานทางด้านการศึกษา “หลายตำแหน่ง”

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ รักความก้าวหน้า มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมทำงานด้านการศึกษา ในคณะและหน่วยงานต่างๆภายใต้ มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ SPU Dynamic University
สำหรับการเปิดรับสมัครงาน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภท อาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
5. ตำแหน่ง อาจารย์ และ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ สังกัด วิทยาลัยบริทิช
6. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
5. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ มีรายละเอียด ดังนี้
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเสียง สังกัด ศูนย์มีเดีย
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Senior Marketing Officer)
3.ตำแหน่ง ผู้จัดการ สำนักงานเลขานุการ สังกัด คณะนิติศาสตร์
4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบัญชี การเงิน สังกัด สำนักงานการคลัง

คุณสมบัติในงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร หรือความเชี่ยวชาญทางด้านงานเทคนิค
4. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดีมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/job/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณก่อสุข Korsuk.ka@spu.ac.th คุณชนม์ขนิษฐ์ Chonkanit.su@spu.ac.th
หรือ โทร.02-579-1111 ต่อ 1200

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: