รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ..2565 โรงพยาบาลเวียงแก่น โดยมี นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และมีนายกิ่งเพชร พันธ์ประยูร ปลัดอำเภอเวียงแก่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนายแพทย์กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงแก่นมีบทบาทสําคัญในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับชุมชน แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลเวียงแก่นกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนรถพยาบาลตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งๆที่ในพื้นที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่รถพยาบาลที่มีอยู่นั้นมีอายุการใช้งานนานและเสี่ยงต่อการชรุด อีกทั้งบางคันยังที่มีมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้รถที่มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้น ส่งผลให้ระบบการขนส่งขาดเสถียรภาพเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันโรงพยาบาลเวียงแก่นมีความต้องการด้านสูตินารีเวชสูง แต่ยังขาดแคลนเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจทารกในครรภ์ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจครรภ์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นมูลค่า 3,014,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ รถตู้พยาบาล 1 คัน เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง ขณะนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนอำเภอเวียงแก่นสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์อีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ