รมว.ศึกษาฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านพระนอน สถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมต้นแบบ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ .เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านพระนอน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมต้นแบบ ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลกับโรงเรียนบ้านพระนอน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เขตภาคเหนือ คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโสเขตภาคเหนือ  คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ คุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งกำลังปฏิบัติงานเยี่ยมโครงการ การศึกษา สังคม และคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันอยู่ จึงได้เข้าร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School) ของโรงเรียนบ้านพระนอน ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมกับรายงานการดำเนินการของโรงเรียนอื่น ได้แก่   

   โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ .เมือง

   โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนบ้านแม่สา .แม่ริม

   โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย .เมือง

   โครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนทาเหนือวิทยา .แม่ออน

   โครงการโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)   .สันทราย

โครงการช่วยเหลือนักเรียนทุนยากจนพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 30 คน รวมถึงโครงการสังคมและคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้บูรณณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน คือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนำ พร้อมภาคีเครือข่าย ชุมชน ส่วนราชการท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในความร่วมมือที่จะนำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทราบภาพรวมการดำเนินงานโครงการการศึกษา สังคม และคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ และได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งมั่นในการทำงานด้านการศึกษาอย่างครบทุกมิติ พร้อมทั้งให้คำชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านพระนอน .เชียงใหม่ ที่สร้างนวัตกรรมการศึกษา ที่พร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลและภาคีเครือข่าย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, ไอที - ยานยนต