รพ.ลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี

ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต . วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 … โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี ของการเปิดให้บริการ โดยในช่วงเช้า นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 จัดพิธีสักการะบูชา ศาลพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ ในโรงพยาบาลลานนา หอพักพนักงาน โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล หัวหน้าแผนกต่างๆ เจ้าหน้าที่พนักงานจากหลายแผนก เข้าร่วมสักการะ และถวายของคาวหวาน เครื่องบูชาพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นสิริมงคล

ประวัติความเป็นมาของ โรงพยาบาลลานนา เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ปัจจุบันขยายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ประกอบไปด้วย 3 อาคาร คืออาคาร A,B,C โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการไว้คอยบริการผู้ป่วยครบทุกสาขา และล่าสุดนี้ ได้เปิดดำเนินการ โรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ซึ่งขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้้นกว่า 200,000 คนแล้ว

จากนั้น นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2565 ณ บริเวณ หน้าแผนกฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าขอบคุณให้แก่ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเริงรัตน์ วงศ์ชัยเดช ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้บริการรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปีด้วยดีตลอดมา พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ส่งกำลังพลตำรวจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน ก่อนจะเปิดกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในครั้งนี้ เป็นประเพณีฯ ครั้งที่ 13 แล้ว ซึ่งได้เริ่มจัดอีกครั้งหลังจากหยุดไปในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา, ประชาชนผู้มีจิตกุศล ตลอดจนหน่วยงานภายนอก และกลุ่มชมรมต่างๆ ได้เข้าร่วมในการบริจาคเลือดในกิจกรรม เป็นจำนวนมาก รวมสิ้นสุดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในปีนี้ มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 191 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 159 ยูนิต ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 64 คน และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 63 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา 3 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา นี้เป็นอย่างสูง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,