ม.ศรีปทุม MOU สมาคมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายปองพล อดิเรกสาร นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกฯ (MOU) โดยมี รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผช.คณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมด้วย นางสาวกุสุมา นงค์พรหมมา อุปนายกสมาคมฯ(คนที1) และนางสาวรุ่งนภา คำพญา อุปนายกสมาคมฯ(คนที2) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานการลงนามร่วมกันในครั้งนี้

เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์กร การประชุมทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ(Cooperative Education) ตลอดจนร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: