ม.ศรีปทุม MOU บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำกัด มุ่งส่งเสริมนักศึกษาสู่การปฎิบัติงานด้านการบิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณณัฏฐน์ บุณยวิชญ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงด้านการบิน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการทำงาน พัฒนาอาชีพ และรับเข้าเป็นพนักงานประจำ โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายปฐมพิภพ วุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจครบวงจรด้านการบิน ได้ให้ข้อมูลปัจจุบันว่า ในภาคอุตสาหกรรมการบินขณะนี้ ยังขาดบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก หลายพันอัตรา ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม จะมีตลาดงานรองรับทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจงานด้านอุตสาหกรรมการบิน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการเป็น Dynamic University ของ SPU ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจด้านการบินและการศึกษา จึงทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรชั้นนำอย่างบริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจครบวงจรด้านการบิน จนนำไปสู่การเป็นบุคลากรทางด้านธุรกิจการบินที่ดี มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการบิน ซึ่งขณะนี้ยังมีความต้องการบุคลากรด้านการบินอีกเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีเจตจำนงในการร่วมมือกันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “สหกิจศึกษา” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการทำงาน การประกอบอาชีพและการยกระดับการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อม สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ คณบดีฯ กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: