ม.ศรีปทุม ผนึกพันธมิตร 7 องค์กร MOU กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พาเยาวชนเที่ยว ล่อง ส่องอดีต

SPU จับมือ 7องค์กร MOU จัดทำโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย ๔ ภาค โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พาเยาวชนเที่ยว ล่อง ส่องอดีต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 7 องค์กร ที่นำโดย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ,สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเทศไทย จึงได้ผนึกกำลังร่วมกัน จัดตั้งโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาค ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความเป็นมาของประเทศไทย และเกิดจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไปสู่สากลโลก ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ทั้ง 7 หน่วยงาน จะได้ร่วมมือทางวิชาการและใช้องค์ความรู้ของแต่ละองค์กรส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม
กิจกรรมภายใต้โครงการใช้ชื่อว่า “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” เริ่มจากพาเยาวชนท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบสามมิติผ่าน VR Tour (Virtual Reality) ต่อด้วย “ล่อง” พาคนรุ่นใหม่รับฟังเรื่องเล่าในอดีตจากปราชญ์ชุมชนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค และสุดท้าย “ส่องอดีต” เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดคลิปสั้นในรูปแบบอินฟลูเอ็นเซอร์ แชร์เรื่องราวภูมิปัญญา วัฒนธรรมในบ้านเกิดตนเอง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: