ม.ศรีปทุม – จุฬา สุดต๊าซซ! โชว์พลังคนรุ่นใหม่ต่อต้าน FAKE NEWS คว้า 3 รางวัลคลิปสั้นรู้ทันข่าวปลอม กระทรวงดีอีเอส

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษาจากรั้ว SPU – CU ที่โชว์ศักยภาพพลังของคนรุ่นใหม่ กวาด 3 รางวัล การเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาส้มพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานมอบรางวัล

ซึ่งทีม SITI SPU X JUST FLIM ft.CU ที่ประกอบด้วยนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ คนรุ่นใหม่แบบ NEW FACE อย่าโดนหลอกด้วย FAKE NEWS รับเงินรางวัล 60,000 บาท และรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนทีม สรรหาฟิล์ม นักศึกษาจากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานชื่อ ”ยาที่ดีคือ” พร้อมรับเงินรางวัล 15,000 บาท และการประกวดนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 58 ทีม และผลงานคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ต่อไป

สำหรับการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ในครั้งนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการสร้างการรับรู้ ในการรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอมให้กับประชาชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: