พีไอเอ็ม ฉลองความภูมิใจ จัดงานรับปริญญารุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11 ด้วยผู้สำเร็จการศึกษาคุณภาพ พร้อมประสบการณ์ พร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับเหล่าผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ป้ายแดง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 10) และปีการศึกษา 2563 (รุ่น 11) กับคอนเซ็ปต์ “Family Reunion” งานที่รวมทั้งครอบครัว เพื่อนพ้อง น้องพี่ ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ได้ร่วมยินดีและสนุกไปกับสีสันต่างๆ พร้อมสร้างความประทับใจไปด้วยกัน ฉลองความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 7,494 คน จากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ คณะนิเทศศาสตร์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่ต่อยอดการดำเนินชีวิต การทำงานจริงในสังคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน การได้เรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นั้นเน้นในเรื่องของ Work-based Education การเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน ด้วยประสบการณ์จึงให้เชื่อมั่นและศรัทธาว่า “การทำงานคือเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ” และพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะที่เหมือนกัน 4 ประการ 1.ความขยัน ขยันในการทำ ขยันในการคิด ขยันในการริเริ่ม 2.ความประหยัด การประหยัดคือการสร้างอนาคต ไม่เพียงแต่ประหยัดเงินและสิ่งของ รวมถึงประหยัดในความหมายขององค์กรและส่วนรวมคือการประหยัดเวลาในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาก 3.การศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกคนที่จะก้าวไปสู่ชั้นแนวหน้าในอนาคตคือคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา และ 4.การเข้ากับคนอื่นได้ดี ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเข้ากับคนอื่นได้ดีเป็นความสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงของการทำงาน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “การสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้น จะต้องเข้าสู่การอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต เพื่อทำงานตลอดช่วงชีวิตของแต่ละท่าน ดังนั้นขอให้ใช้องค์ความรู้อย่างน้อย 3 ประการที่ได้เรียนรู้จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำไปใช้ดำรงชีวิตและการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.องค์ความรู้ของทักษะฝีมือตามวิชาการที่ได้เรียนมา 2.องค์ความรู้เรื่องของภูมิปัญญา และ 3.องค์ความรู้เรื่องของจริยธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธประจำตัวที่สามารถทำให้เป็นบุคคลคุณภาพและที่สำคัญต้องมีความตระหนักรู้ ตระหนักนึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมทั้งไทยและของโลก”
พีไอเอ็ม สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับการเดินทางสู่ปีที่15 มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพรุ่นสู่รุ่น ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมหลากหลายสาขาสู่สังคม ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานทันที (Ready to Work) หลังจบการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ต่อได้ที่ https://www.pim.ac.th/archives/21285

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,