SPU จับมือ สวท.ให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพ HIV Awareness FREE LOVE YOURSELF ฟรีนักศึกษา

ด้วยความรักและห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมโครงการ ”ตรวจสุขภาพ HIV Awareness FREE LOVE YOURSELF” สำหรับนักศึกษา SPU ฟรี! โดยภายในงานมีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส รู้เร็ว รู้ไว เป็นความลับ ,การบริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศ จากพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: