โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับแจกันดอกไม้ประทาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลลานนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดฯ ให้นายศุกร์พโชค ประทุมมาศ
มหาดเล็กประจำพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน และสิ่งของเยี่ยมไข้ แก่นางดวงดาว ปันทะรส ณ หอผู้ป่วย อาคาร B โรงพยาบาลลานนา โดยมี นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ และ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนก สื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ
ได้รับประทานพระอนุญาต ในการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,