เด็กเก่ง ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ร่วมถ่ายทอดความรู้ “วัยเรียน วัยรัก รู้จักรักอย่างปลอดภัย” สภาเด็กและเยาวชน จ.พังงา

นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยาย ในกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชน ใส่ใจป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ “วัยเรียน วัยรัก รู้จักรักอย่างปลอดภัย” ซึ่งภายในงาน นางสาวศุภมนต์ โชติสุทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมี นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งได้ให้โอวาท แก่เยาวชน ผู้สังเกตการณ์ วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย – The Children and Youth Council of Thailand,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา,โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ,Tarbiah Islamiah School รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชาโตดีเอราวัณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอยพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: