เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับ Pride Month และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ+

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนและต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งการแสดงออกถึงความเท่าเทียม รวมทั้งสิทธิทางเพศ ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ตลอดทั้งเดือนจะเป็นเดือนของ Pride Month ที่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมและเรียกร้องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) และเพื่อรำลึกถึงวันที่เกิดความขัดแย้ง การถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือก ก่อนนำไปสู่การก่อจราจลใน Stonewall เมื่อปี 1969 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบททางสังคมที่ความหลากหลายทางเพศยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไป ทั้งการแต่งตัวที่ไม่ตรงกับเพศสภาพของตัวเอง และมีความรักกับเพศเดียวกัน จะถูกคนอื่นๆ ในสังคมมองราวกับเป็นผู้ก่อการร้าย ไร้ซึ่งการเคารพ ไร้ซึ่งตัวตน แถมถูกกดขี่สารพัดเหมือนกับคนที่มีตราบาปอยู่ในตัว ซ้ำยังมีโอกาสถูกจับกุมหากเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะ และเหตุการณ์นี้ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้ชาว LGBTQ+ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ลุกขึ้นยืนยันการมีตัวตน เรียกร้องให้ยุติการถูกกระทำอย่างรุนแรง ยุติการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะเราเข้าใจถึงความหลากหลายและเท่าเทียม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งการแสดงออกถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางเพศ เพื่อยืนยัน ย้ำเตือน การมีอยู่ และการเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดยการแจกธงสีรุ้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์สีรุ้งให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งธงสีรุ้งนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมมอบความสุขและความสำคัญให้กับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน เพราะความสุขไม่เคยมีคำว่าจำกัดสำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , ,