วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงานครบรอบ 29 ปี “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 30”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประ เทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล จัดงานครบรอบวันคล้ายวัน สถาปนาปีที่ 29 ภายใต้ชื่องาน “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 30”

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร อาทิ พิธีถวายเครื่องสังเวยที่ศาลพระพิฆเนศ ศาลพระพรหม และศาลตายาย นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าและตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องไทยธรรม งานกินบุญของศาสนาอิสลาม รวมถึงพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบเข็มกลัดทองสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่กำหนด พิธีตัดเค้ก และการแสดงจินตลีลาโดยนักศึกษาของวิทยาลัย

คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า “ตั้งแต่ 29 ปีที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการทำงานมาโดยตลอดเพื่อสานต่อปณิธานอันแรงกล้าและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานีและวิทยาลัยฯ พวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยของเราให้เป็นสถาบันชั้นนำและได้รับความไว้วางใจในด้านศิลปะการประกอบ อาหารและธุรกิจบริการ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงในระดับอาเซียน ขอขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรของชาติมาโดยตลอด พวกเราจะยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงชนัตถ์สืบไป”

เกือบ 3 ทศวรรษที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทักษะวิชาชีพ พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการโรงแรมและการประกอบอาหาร ที่สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบการ ด้วยรากฐานที่มั่นคงจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) พร้อมด้วยหลักสูตรระยะสั้นครบวงจร www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,