รองนายกฯ “วิษณุ” ถ่ายทอดความรู้ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม “นโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับฟัง โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1,2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: