บสย. ร่วมบูธ BOT ภาคเหนือ เปิดศูนย์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” และ บสย. F.A. Center ในงาน FTI Expo 2022 เชียงใหม่ วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค.

บสย. ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ ร่วมงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูธ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฟรี “หมอหนี้เพื่อประชาชน” และ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” (บสย. F.A. Center) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan extra และ โครงการ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS9) วงเงิน 23,000 ล้านบาท
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ โดยได้ร่วมบูธกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เปิดศูนย์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” และ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” (บสย. F.A. Center) ณ บูธ P16 เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจฟรี แก่ผู้ประกอบการ 11 คลัสเตอร์ และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งมีวงเงินรองรับการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่
1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคงค้างตาม “พ.ร.ก. Soft Loan (พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563)
2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) ซึ่งขณะนี้มีวงเงินรองรับ 23,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.
ทั้งนี้ ภายในงาน บสย. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เตรียมร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เป็นคู่ความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อให้กับกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,