นักศึกษาทุนกีฬา ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านกีฬา “วอลเลย์บอล SPU พี่สอนน้อง”

อาจารย์ณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมกีฬาโครงการ “วอลเลย์บอล SPU พี่สอนน้อง” โดยมี ทีมนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาล้ยศรีปทุม อาทิ นางสาวชิตพร กำลังมาก ,นางสาวหทัยรัตน์ จารัตน์ นักกีฬาทีมชาติและนักศึกษาทุนกีฬา SPU ร่วมเป็นทีมโค้ชในการถ่ายทอดทักษะความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับพี่ๆน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรี SPU ทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

อาจารย์ณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์ กล่าวว่า จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นคุณภาพชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้น้ันก็คือ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจเพราะ หากสองสิ่งนี้มีความเข้มแข็งก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ถูกต้อง กรอปรปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ยังไมีมีทักษะและความรู้ในการเล่นเพื่อออกกำลังให้เหมาะสม
สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดการอบรมโครงการ “วอลเลย์บอล SPU พี่สอนน้อง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการเรียนวอลเลย์บอล เพื่อการออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะการออกกำลังกายมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้ความสามารถและทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ประกอบกับยังเป็นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะของนักกีฬาทุนมหาวิทยาล้ยศรีปทุมภายใต้กิจกรรมที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญของนักกีฬาทุน ตามคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องออกกำลังกายด้วยตนเอง” อ.นัฐพงษ์ กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: