กระทรวงพาณิชย์ นําทัพ ทูตพาณิชย์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทย เตรียมความพร้อมบุกตลาดต่างประเทศกับ โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)


29 มิถุนายน 2565 – จ.เชียงใหม่ : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการ ค้ายุคใหม่ (NEA) ชวนผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูต พาณิชย์ (Export Clinic)” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.ในรูปแบบ Hybridภายในงาน FTI EXPO 2022 ห้อง B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

 

สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถ ขยายโอกาสทางการค้าและปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบ พร้อมผลักดันผู้ ประกอบการไทยให้ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมรับคําปรึกษาด้านการค้าและการส่งออก ฟรี! โดยทูตพาณิชย์จาก 5 ภูมิภาค กว่า 33 สํานักงาน ร่วมให้คําปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 ลําดับนัดหมาย ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom อาทิ
– ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ เมืองดูไบ กรุงเจดดาห์ กรุงเตหะราน กรุงเทลอาวีฟ และกรุง อังการา
– ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ กรุงจาการ์ตา กรุงย่างกุ้ง กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงสิงคโปร์ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ กรุงพนมเปญ กรุงเวียงจันทน์ และสํานักงานตัวแทนเสียมราฐ
– ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ กรุงโตเกียว นครโอซากา สํานักงานตัวแทนฮิโรชิมา กรุงโซล และนครซิดนีย์
– ภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ เมืองมุมไบ กรุงนิวเดลี เมืองเจนไน และกรุงธากา
– ภูมิภาคจีน (รวมไต้หวัน) ได้แก่ เมืองฮ่องกง นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง เมืองกวางโจว เมืองชิง
ต่าว นครเฉิงตู เมืองหนานหนิง เมืองเซี่ยเหมิน และกรุงมะนิลา ส่วนที่ 2 (ไต้หวัน)

 

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการเปิดครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) พร้อมด้วย นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ, นางศรัณยา สี่พร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาผู้ ประกอบการการค้ายุคใหม่ และนายสุทธิชาติ นิลคูหา นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ สํานักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ ได้กล่าวว่า “กรมฯ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัด โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) เพื่อให้คําปรึกษาด้านการค้าระหว่าง ประเทศกับผู้ประกอบการในการทําตลาดส่งออก ซึ่งสถาบันฯ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความ สําคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ทาง https://nea.ditp.go.th/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, เศรษฐกิจ