SITI SPU MOU AITM College เนปาล ยกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) กับ สถาบัน AITM College, เนปาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ Dr.Roshan Rathi CEO Asian Institute of Technology and Management College เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาร่วมกัน อาทิ การทำวิจัย ,การออกแบบหลักสูตรการเรียน (Non-Degree)ร่วมกัน รวมไปถึงการมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการฝึกปฎิบัติงานกับบริษัทฯต่างๆและโรงแรม เป็นต้น เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: