DEK SITI SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมโครงการ CFBEP

นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SITI SPU) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม (CFBEP) เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและการต่อยอดยกระดับสินค้า อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างผู้ประกอบการและเยาวชน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: