9 ก้าวฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จับมือกับ และกลุ่มนักธุรกิจสตรีชั้นนำ สนับสนุน ” โครงการตามรอยพระบาทสร้างพลังชุมชนสู่เกษตรกรรุ่น ใหม่ด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS แบบพอแล้วดี “

9 ก้าวฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.เชียงใหม่ จับมือกับ และกลุ่มนักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย รวมพลังสตรี สนับสนุน ” โครงการตามรอยพระบาทสร้างพลังชุมชนสู่เกษตรกรรุ่น ใหม่ด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS แบบพอแล้วดี ”

ประเดิมเปิดตัวหลักสูตรการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ต้องการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปด้วยหลักสูตรการทำเครื่องดื่มคราฟต์โชดาชุมชนจากผัก ผลไม้ เห็ด ดอกไม้ สมุนไพร เครื่องเทศในท้องถิ่น พร้อมการต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขและคุณค่าที่ดีให้กับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน “เครื่องดื่มคราฟโซดา ชุมชนเพื่อสุขภาพ”คราฟต์โซคา เป็นเครื่องดื่มเฉพาะถิ่น ใช้วัตฤดิบในท้องถิ่นนั้นๆ ทักษะและกรรมวิของผู้ผลิตเป็นตัวกำหนดคุณภาพและรสชาติเพราะเป็นเครื่องดื่มที่ต้องใช้ศาสตร์นักออกแบบผสมผสานอาหารและเครื่องดื่ม ( mixologist ) ทั้ง บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า เชฟที่ต้องมีทักษะทั้งด้าน ฮาร์ดสกิล และ ซอฟท์สกิลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน


คราฟท์ โชดา ( Draft Soda )หรือ โชดาสด คือกระบวนการทำคราฟต์โชดาที่บรรจุในถัง keg ทันทีหลังจากผลิตเสร็จใหม่ๆ พร้อมใส่หัวเชื้อเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ธรรมชาติและบ่มในความเย็นทันที รยะเวลาในการบ่มและการเลือกใช้หัวเชื้อมีส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของ craft soda ซึ่งถัง keg ภายในเป็นสูญญากาศ ทำให้รสชาติไม่เพี้ยนเมื่อถูกออกซิเจนทำลายความสด และมีอายุของสินค้า (  shelf ife )อยู่ได้เป็นปีบนอุณหภูมิที่เย็นจัด การเปิดดื่มจาก tap จึงได้ความสดอยู่ ตลอดเวลาดราฟท์ โซดา และคราฟท์โซดา จึงมีความ สด อร่อยเมื่อมาดื่มที่ร้าน

ภายใต้แกนนำหลัก อาทิเช่น วสช.ฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม บจก.มาดามแมงโก้ ร้านรื่นรมย์
เชียงใหม่ โกโก้ ฟาร์ม ลำปาง ยินดีกรุ๊ป สถานีรื่นรมย์จำเริญใจ ณ เชียงใหม่ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน ( เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน )


นางทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เวลเนสเรสสิเตนซ์ จำกัด เจ้าของบ้านพิงกัน ลอง สเตย์ รีสอร์ต และ 9 ก้าวฟาร์ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  เปิดเผยว่า ” หลังจากเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ. เชียงใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และ ในขณะนี้ได้มีความร่วมมือกันกับ นางภัทรพร สันตธาดาพร
รองผู้อำนายการเขต 6 ภูมิภาค 17 สโมสรซอนต้าสากล นางเยาวภา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ประธานบริษัทนิวตัน เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์มิตชูบิชิ และบริษัท นิวตัน เพรสตีส จำกัด ศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์ Vlvo อาจารย์ดวงสมร ไชยรัตน์ ประธานสมาพันธ์สตรีอาสาสมัคร พุทธคริสต์ อิสลาม และประธานที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชนของสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งผู้นำกลุ่มนักธุรกิจสุภาพสตรีชั้นนำระดับแนวหน้าของไทยจำนวน 40 ท่าน  ร่วมใจประกาศความพร้อมในความร่วมมือกันสนับสนุน
” โครงการตามรอยพระบาทสืบสานสร้างพลังชุมชนสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์ SDGSPGS แบบพอแล้วดี ” เป็นการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข และคุณค่าที่ดีให้กับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่าน “เครื่องดื่มคราฟต์โชดาชุมชนเพื่อสุขภาพ” ในกลุ่มเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่
เชียงราย ลำปาง แพร่ พะเยา ลำพูน  เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลันตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  ควรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปให้เป็นรูปธรรม และสามารถสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ให้เป็น “สินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเกษตร และ BCG โมเตล เพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพวิถี
ชีวิตใหม่ทั้ง New & Next Normal ได้มากขึ้น”
ในโครงการนี้ ทางกลุ่มได้มีการเปิดตัวหลักสูตรอบรม และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ คือ “หลักสูตรการสอนทำคราฟท์โซดาชุมชนเพื่อสุขภาพ Rose’ Heart คราฟต์โซดาบำบัดจากกุหลาบอินทรีย์” ของ 9 ก้าวฟาร์ม ที่สร้างสรรค์โดย วสช.ฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม จ.แพร่


“นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเสริมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูป การตลาดออนไลน์และออฟไลน์การทำคอนเท้นท์เชิงสร้างสรรค์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ การจัดสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว การทำที่พักเชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทางกลุ่มได้เตรียม การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประการ รวมทั้งผู้ที่สนใจในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีหลักสูตรมากมายตลอดทั้งปี เพื่อสามารถร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเอกชน
ต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


ขอเรียนเชิญเกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถติดต่อสอบถามหลักสูตรพร้อมมีบริการอาหารและที่พักเชิงสุขภาพ ที่ 9 ก้าวฟาร์ม และบ้านพิงกัน ลองสเตย์ รีสอร์ท อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ที่
คุณทัศนีย์ศิริ โทร 098 2599116
ID Line tassaneesirik
เฟชบุ๊ค www.facebook.com/Tassaneesirik

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่กิน, ที่พัก, ที่เที่ยว, สตรี, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,