โฮมโปร ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ “เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน”

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน” ที่มีส่วนสนับสนุน การดำเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย และเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการยกระดับคุณภาพการบริการให้ตรงกับความต้องการ ของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคแรงงาน และเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยมี นายธีรพล รอดเฉื่อย ผู้จัดการทั่วไป-สายบริการงานจัดส่งติดตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,