เซ็นทรัล รีเทล จุดพลุเปิด “Tops Green” สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่

เขย่าวงการค้าปลีกไทย! เซ็นทรัล รีเทล ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
จุดพลุเปิด “Tops Green” สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทย
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ซีอาร์ซี
เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งธุรกิจฟู้ดเปิดตัวร้านค้าแนวใหม่ “Tops Green”
(ท็อปส์ กรีน) สตร์สีเขียวแห่งแรกปักหมุดที่ ‘จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่’ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ด้วยแนวคิด “ร้านค้าสีเขียวเพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น” ต่อยอดเป็นคอมมูนิตี้เพื่อ Quality
Time Together สำหรับชาวเชียงใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบ Green Lifestyle อัดแน่นสินค้า
คุณภาพมากมาย โดยมีสินค้าท้องถิ่นกว่า 1,200 รายการ จาก 13 ชุมชน และ 14 ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิค
พร้อมเปิดครัวจาก 7 ร้านดังประจำท้องถิ่น ตอกย้ำยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ที่พร้อมเติมเต็ม
ทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับลูกค้าและเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน (Central to Life)

“จากแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล และ ก็อปส์ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้คน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ชีวิตวิถีที่เรียบง่าย ตลอดจนสินค้าชุมชนและงานคราฟต์ที่โดดเด่น ได้ประเดิมเปิดร้านค้าคอนเซปต์ใหม่ตอบแทนสังคม”Tops Green” (ท็ปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทยเพื่อ ผู้บริโภครุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “ร้านค้าสีเขียวเพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น” ตามกรอบกลยุทธ์ การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. Better life สู่การใช้ชีวิตร่วมกันที่ดีขึ้น Tops Greenจะเป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นที่ “สร้างงาน สร้างรายได้” ให้ชาวเชียงใหม่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริโภคของดีในชุมชนและมีความสุขร่วมกันมากขึ้นในครอบครัว

2. Better work กระจายรายได้สู่ชุมชน นำสินค้า
ของคนในพื้นที่มาจำหน่ายกว่า 1,200 รายการ จาก 13 ชุมชน และ 14 ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิค

3. Better world ร่วมสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับกระบวนการรีไซเคิล ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีซเคิล 6-8 ขวด และผ้ากันเปื้อน 1 ผืน จากขวดพลาสติกรีไซเคิล 10 ขวด, จัดจุดคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
ภายในร้าน

4. Better society สร้างสังคมที่ดีขึ้น จัดโครงการ Food for Good Deed อาหารปันสุข ร่วมกับ
มูลนิธิ SOS บริจาคอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเชียงใหม่ 6 ชุมชน
และสถานสงเคราะห์กว่า 2,700 ครัวเรือน, Craftmanship-จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าHand-made สินค้าดีไซน์ และช่วยส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ รายได้จากการจำหน่ายกระจายสู่ชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมออกสู่สังคม
Tops Green ยังให้ความสำคัญกับกรค้ดเลือกสินค้าที่มจำหน่ายมาจากธรรมชาติ 100 % เป็นมิตร
ล้อตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดกระบวนการได้มางสินค้าและ


ผู้บริโภคสายกรีน มีโซนไฮไลท์สำคัญ ได้แก่  โซนฮ้านลำถิ่นเฮา คัดสรร 7 ร้านอาหารชื่อดังที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพ ภายในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพที่ดี เช่น SOD Coffee จากไร่กาแฟออร์แกนิค 100% ที่ได้รับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิก) จาก USDA และ EU, Buon Gusto
ร้านอาหารกีผสมผสานรสชาติอย่างลงตัว
ทั้งอาหารเหนือ ใต้ อิตาเลียน ใช้เครื่องแกงจากสมุนไพรออร์แกนิค วัตถุดิบจากแหล่งผลิตชั้นดี, 7 Senses ไอศกรีมเจลาโต้อิตาเลียนแบบธรรมชาติ 100% นำผลผลิตท้องถิ่นเลือกใช้ผลไม้สด ออแกนิกของเกษตรในพื้นที่ ผ่านศิลปะการทำไอศกรีมทำมือ, ร้านอาหารพื้นเมือง จัดเต็มดีไซน์สไตล์อาหารฟิวชั่น ที่มีนิยามสร้างสรรค์ใช้สร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่ว่า สวยรูป จูบหอม คัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย, กรีนบิล เมนูอาหาร Plant
Based ที่ถูกใจสายเฮลดี้, อาหารเหนือและอีสาน
และ The Baker เบกอรี่หลากหลายชนิด ทั้งเค้ก ขนมปัง พาย และขนมอบอีกมากมาย หอมกรุ่นจากเตา อบสดใหม่ทุกวัน
คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศ โซนกาดกรีน เพลิดเพลินกับสินค้าที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนำสินค้ามาจำหน่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุด เช่น วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เต็มอิ่มกับผลไม้นานาชนิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ตามฤดูกาล สวนฮ่มสะหลี ผักและผลไม้
อินทรีย์ทั้งหมดที่ผ่านการบ่มเพาะและหว่านปุยธรรมชาติด้วยความตั้งใจ สวนร่มไม้ และฟาร์มสวนครัว พืชผัก
อินทรีย์ไม้ผลหลายชนิดออกตามฤดูกาล นับได้ว่าสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายภายใน Tops Green ส่วนใหญ่เป็นแบ
รนด์สินค้าโลคอลในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ
อีกไฮไลท์พิเศษ ที่ Tops Green ภูมิใจนำเสนอ คือ สื่อภายในร้านใช้ภาษาพื้นเมืองของพี่น้องชาวเหนือ
เพื่อให้รู้สึกว่า Tops Green คือร้านค้าสีเขียวที่ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและพี่น้องชาวเชียงใหม่ มุ่งหวัง
ดการใช้ชีวิตและควานอยู่ที่ดีขึ้นทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิตพร้อมมอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในบรรยากาศร้านที่ออกแบบผสมผสานความทันสมัยกับสไตล์พื้นเมืองใช้วัสดุตกแต่งจากท้องถิ่น มีบริการต่างๆ ได้แก่ Personal Shopper บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัวเพียงแอดไลน์
TopsGreenChiangmai, บริการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า, ก็อปส์ ออนไลน์ บริการส่งสินค้าถึงรถ,
รับสินค้าที่จุด Drive-Thru หรือใช้บริการ Home Delivery ส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 1,500 บาทในพื้นที่ที่กำหนด
“เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลและท็อปส์ มุ่งหวังให้ “Tops Green” (ก็อปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกเพื่อ
ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครื่อกลุ่มเซ็นทรัล เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับชาวเชียงใหม่
และผู้เยี่ยมเยือนสายกรีนให้ได้รับประสบการณ์การกิน-เที่ยว-ช้อปแบบ 360 องศา และจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน สร้างคุณค่าร่วมและความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันกับชุมชนและสังคบ เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจจากนี้ อันตอกย้ำยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ที่พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับลูกค้าและศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนหรือ Central to Life” สับผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าชุมชนที่คิดเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นได้แล้ววันนี้ที่ “Tops Green”
สโตร์สีเขียวคอนเซปต์ใหม่แห่งแรก ที่จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ได้ทุกวัน!

โดยวันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดให้บริการใน
เวลา 08.00 – 20.00น. และวันเสาร์-อทิตย์ จะเปิดให้บริการในช่วงเวลา 06.00- 20.
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุค TopsThailand,

** โปรโมชั่นฉลองเปิด “Tops Green” วันที่ 7 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565
รับฟรีกระเป๋าผ้าสุดชิคผลิตจากขวดน้ำพลาสติก PET 7 ขวด มูลค่า 195 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 500
บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
-รับฟรีส่วนลดมูลค่า 30 บาท เมื่อแอดไลน์ @TopsGreenChiangmai
คูปองส่วนลดพิเศษ ลดสูงสุด 40 บาท เมื่อช้อปวันจันทร์-ศุกร์ ครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, ที่กิน, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,