ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ร่วมหารือ Thai Flight Training สร้างหลักสูตรระยะสั้น Safety Management System ดันนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพการบิน

อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าพบปะหารือ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด Thai Flight Training (TFT) ในการร่วมมือกันสำหร้บการสร้างหลักสูตรระยะสั้นด้าน Safety Management System (SMS) เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมสู่ความเป็นมืออาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ พร้อมได้รับใบ Certificate จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมการบิน และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ณ สำนักงานใหญ่การบินไทย วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: