“พันธมิตรด้านการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” นำโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การ
สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้บริหารของวิทยาลัย ได้เดินเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงาน รวมไปถึงการอัปเดตสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงเรียน สำหรับการนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,