นักศึกษาผนึกกำลังชูโครงการ “แบ่งสวม แบ่งใส่” ปันเสื้อผ้าเหลือใช้ให้ผู้ขาดแคลน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเติบโตมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของลูกค้า ส่งผลให้ผู้คนต่างมีเสื้อผ้าตามกระแสนิยมมากเกินความจำเป็น จนกลายเป็นของเหลือทิ้งหรือถูกเก็บเอาไว้โดยไม่ได้นำมาใช้งาน สุดท้ายคุณภาพของเสื้อผ้าก็อาจจะเสียไปตามกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานีตระหนักถึงคุณค่าของเสื้อผ้าทุกชิ้น และต้องการส่งต่อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพที่ดีไปให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน นักศึกษาชมรม DTC FUN(D) CLUB จึงได้จัดโครงการ “แบ่งสวม แบ่งใส่” ขึ้น ซึ่งทางชมรมได้นำเสื้อผ้าที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการไปส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้านการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีเสื้อผ้าที่ได้รับจากการบริจาคเป็นจำนวนดังต่อไปนี้ เสื้อ 583 ตัว กางเกง 130 ตัว กระโปรง 3 ตัว และอื่น ๆ อีก 30 ชิ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 746 ชิ้น โดยส่งมอบให้กับ ร้านปันกัน เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,