กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย
(double arrow right)กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร (Construction and Building Technology)
(1) ปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling)
(2) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)
(3) ก่ออิฐ (Bricklaying)
(4) ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)
(5) ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)
(6) เทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)
(double arrow right)กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)
(7) จัดดอกไม้ (Floristry)
(8) แฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)
(9) กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)
(double arrow right)กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
(10) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software Solutions for Business)
(11) เว็บดีไซน์ (Web Design and Development)
(double arrow right)กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing and Engineering Technology)
(12) เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม)
(13) เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD)
(14) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CNC Turning)
(15) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)
(16) เทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding)
(17) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
(18) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) (ประเภททีม)
(19) มาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) (ประเภททีม)
(20) ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation) (ประเภททีม)
(double arrow right)กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม (Social and Personal Services)
(21) แต่งผม (Hairdressing)
(22) ประกอบอาหาร (Cooking)
(23) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)
(double arrow right)กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)
(24) เทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology)
(25) สีรถยนต์ (Car Painting)

(dartboard)คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 20 ปี (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2545 – 2550) ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ มีอายุไม่เกิน 23 ปี (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2542 – 2550)
3. ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

(notepad)หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร แบบ สฐ. 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีไม่ได้สมัครด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

(stars)สำหรับเยาวชนที่สนใจต้องการร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ShowACT/82268?region_id=37

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0 5353 7698

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: