โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา รับรางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ธีระ จำแลงนคร (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา พร้อมด้วย พีรยา ศุภวรกุล (คนที่ 1 จากซ้าย) เลขานุการ, ธมน อินทมานนท์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย, สิริวรรณ องุ่นศรี (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ณัชชา วัฒนวิบูลย์ผล (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ และ ฐิตารีย์ พิมพ์สิงห์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ได้รับรางวัลดีเด่น The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อีกด้วย
The Best of SHA Awards 2021 รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ที่พัก
คำค้น: