เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้รับการฝึกตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน จำนวน 21ชุด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,