วิศวกรรมระบบราง SPU พาเรียนรู้กับตัวจริง ถึงศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง จำนวน 43 คน เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชม การปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโรงงานผลิตประแจทางหลีกรถไฟ (ATO-ASIA TURNOUT), โรงงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง (Concrete Sleeper), โรงงานผลิตและซ่อมแซมล้อเลื่อนรถไฟ (J.1627) และโรงเชื่อมรางยาว (ASIAN RAIL COMPANY LIMITED) ภายในศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย (J.1404) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการได้ลงพื้นที่จริงกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษาก่อนลงสู่สนามการทำงานจริงในอนาคต โดยมี นายช่างจิตต์ จาก Italian Thai และ นายช่างสุชินวัฒน์ กามะ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักร/ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง Asian Rail ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม พร้อมบรรยายถ่ายทอดความรู้หน้างาน แก่นักศึกษา SPU ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: