“ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย” วิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสอง สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นำโดย ดร.จินตนา ศรีสารคาม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การ
สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ยังได้ร่วมทำกิจกรรมโดยการลงมือประกอบอาหารในเมนูชื่อ “Prunes Flan Sauce Sabayon” โดยมีอาจารย์พชร พิริยาพร อาจารย์ปฏิภัทร สิงห์ปัน และ อาจารย์ภีรภาส คัมภีริชยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับให้คำแนะนำในการทำอาหาร
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อันสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
Dusit Thani College, led by Dr. Atthawet Prougestaporn (the 4th from the left), Vice Rector for Academic and Faculty Affairs, together with the college’s management team has given a warm welcome to the Directors and teachers from 2 schools – Triam Udom Suksa Patthanakarn School, led by the Director Dr. Jintana Srisarakham (the 3rd from the left), and Chomsurang Upatham School, Phra Nakhon Si Ayutthaya, led by the Director Sgt. Jantorn Khumpaksorn (the 3rd from the right) – on the occasion of signing an “academic Memorandum of Understanding (MOU)” at Dusit Thani College.
The objective of signing this MOU is to create collaborations in managing classes for high school students, which promotes and supports the school to develop curricula in line with DTC’s Culinary Arts and Kitchen Management, Hotel Management, and Tourism Service Innovation program. This is also to encourage studying activities and school expeditions in order to create more opportunities for students operationally and academically, with the benefits to DTC’s lecturers in sharing knowledge from each program and to the school’s teachers in participating in extended knowledge training.
The Directors and teachers from 2 schools also participated in a culinary workshop to cook “Prunes Flan Sauce Sabayon” with instruction and guidance by Ajarn Phatchara Phiriyaphorn, Ajarn Patiphat Singpan, and Ajarn Peerapast Kumpeerichaya, the lecturers of DTC’s Culinary Arts and Kitchen Management Program.
The workshop was smoothly run with joyful atmosphere, believing this collaboration will make a good relationship between institutes for a harmonious development of future Thai education.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,