มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ

สืบเนื่องจาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ได้สนใจที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของคณะ มุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้า โดยเฉพาะ Frontier Research ในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ จนเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ในวันนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมืออันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน โดยได้วางแผนที่จะศึกษา วิจัย และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ซึ่งดัดแปลจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบ เพื่อนำมาปรับใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยมีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นฐานการทำงาน

การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอังคณา สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต