มช. จับมือ Asahi U สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr. Katsuyuki Ohtomo อธิการบดี Asahi University พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมมานุกูล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ Dr. Takao Kojima คณบดี School of Health Sciences   ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ระหว่างกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย   การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยและการสอน

Asahi University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ในเมืองกิฟุ เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ ปรัชญาการศึกษาของ Asahi University คือ การส่งเสริมบุคคลที่มีความตระหนักรู้ทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ ซึ่งเป็นแกนหลักของรากฐานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาซาฮีประกอบด้วยโรงเรียนสี่แห่ง คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากฎหมาย บริหารธุรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม