บัญชี SPU จับมือ สตท. จัดอบรมออนไลน์ “การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการจัดอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ โดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการอบรม การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจสอบ และการยอมรับรายงานการตรวจสอบ การเขียนหัวข้อรายงานการตรวจสอบ และถ้อยคำที่พึงระวัง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริต และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ คุณศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ CIA, CRMA, CSA(OMEGA), กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: