DEK สื่อสารการแสดง SPU เปิดประสบการณ์จริงกับภาพยนตร์ “THE BATMAN”

“ครูโอม” สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดง ชั้นปีที่ 2 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์ ที่ได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลก เรื่อง THE BATMAN เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ทางความคิดให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา Acting for Camera ซึ่งที่นี่ SPU สนับสนุนให้ดูงานศิลปะทุกรูปแบบ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้งาน ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื่องหลัง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีแพล็กซ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: